หัวข้อ : ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2
วันที่โพสต์ : 2020-12-23 13:56:32 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น๑๕๐ มิลลิเมตร (ครั้งที่ 2)

ไฟล์เอกสารแนบ : files/887-20201223.pdf