หัวข้อ : ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่โพสต์ : 2021-02-18 09:59:07 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์