หัวข้อ : ว่าที่ร้อยตรี โกศล ภิญโญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
วันที่โพสต์ : 2021-02-19 19:09:02 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์