หัวข้อ : ศึกษาดูงานศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
วันที่โพสต์ : 2021-04-08 12:45:25 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์