หัวข้อ : เข้าร่วมการเตรียมงานจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดน่าน
วันที่โพสต์ : 2022-02-19 14:37:49 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เข้าร่วมการเตรียมงานจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดน่าน