หัวข้อ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล คณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมกับ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน(นบส.อศช.)รุ่นที่ 1
วันที่โพสต์ : 2022-03-10 19:52:31 ผู้โพสต์ : นายกัมปนาท

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล คณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมกับ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน(นบส.อศช.)รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางอำพร จิตรใจ ครูชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ และดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งกล่าวถึงบทบาทภารกิจของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน กล่าวรายงานโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 52 คน LINE : https://lin.ee/LmCdlkR IG : instagram.com/prkkwind/ WEBSITE : http://kkwind.ac.th/ สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/6rYrW8uZMqcCNeP57