หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่ม ภาคกลาง
วันที่โพสต์ : 2022-03-10 19:57:02 ผู้โพสต์ : นายกัมปนาท

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่ม ภาคกลาง ซึ่งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย 1. นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 2. นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายสมชาย วณารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางสิริวรรณ โตนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 5. นายจรูญ อินไข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 6. นายสมบัติ ธรรมนาถพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 7. นายปรัตถกร วิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี และได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา และ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่ม ภาคกลาง สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Pe68RBfmTv48vu4g9