ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2021-10-20 06:58:28

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2021-10-20 06:56:06

หัวข้อ : [64-10-18] โครงการประชุมสรุปผลดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 :: เข้าชม :: 18


วันที่โพสต์ : 2021-10-20 06:53:28

หัวข้อ : [64-10-16] วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม และคณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ห้องสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Zoom Education :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2021-10-20 06:50:28

หัวข้อ : [64-10-15] ครูจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม :: เข้าชม :: 16


วันที่โพสต์ : 2021-10-20 06:48:33

หัวข้อ : [64-10-15] กิจกรรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะและประสบการณ์ ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2021-10-20 06:47:12

หัวข้อ : [64-10-14 ]ประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2021-10-13 20:20:36

หัวข้อ : [64-10-13] โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน ในสถานศึกษา ห้องตามรอยพระยุคลบาท :: เข้าชม :: 31


วันที่โพสต์ : 2021-10-13 20:17:41

หัวข้อ : [64-10-13]วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าศึกษาดูงาน ในสถานศึกษา ห้องบันทึกการสอนออนไลน์ :: เข้าชม :: 25


วันที่โพสต์ : 2021-10-13 20:14:05

หัวข้อ : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รับวัคซีน PFIZER เข็มแรก :: เข้าชม :: 26