ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2021-07-29 20:02:48

หัวข้อ : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว :: เข้าชม :: 15


วันที่โพสต์ : 2021-07-26 21:37:08

หัวข้อ : พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปี 2564 :: เข้าชม :: 17


วันที่โพสต์ : 2021-07-20 20:42:44

หัวข้อ : คณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 :: เข้าชม :: 31


วันที่โพสต์ : 2021-07-20 20:41:34

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนำเสนอรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) :: เข้าชม :: 24


วันที่โพสต์ : 2021-07-20 20:37:01

หัวข้อ : พิจารณาทุนโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2021-07-06 21:37:11

หัวข้อ : คณะนิเทศติดตาม E-lesson plan & learning innovation :: เข้าชม :: 47


วันที่โพสต์ : 2021-07-05 18:05:11

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงข้อความร่วมมือ MOU :: เข้าชม :: 45


วันที่โพสต์ : 2021-07-03 21:26:39

หัวข้อ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโสดาประดิษธาราม เข้าศึกษาดูงาน :: เข้าชม :: 46


วันที่โพสต์ : 2021-07-03 21:24:29

หัวข้อ : ยินดีต้อนรับครูวนิชยา เพชรชาบาล :: เข้าชม :: 49