ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2021-04-26 14:56:33

หัวข้อ : รับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) :: เข้าชม :: 49


วันที่โพสต์ : 2021-04-22 19:49:18

หัวข้อ : ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณอาคารและสำนักงานต่างในวิทยาลัยฯ :: เข้าชม :: 43


วันที่โพสต์ : 2021-04-08 13:04:14

หัวข้อ : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา การฝึกทักษะและประสบการณ์/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ :: เข้าชม :: 87


วันที่โพสต์ : 2021-04-08 12:45:25

หัวข้อ : ศึกษาดูงานศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ :: เข้าชม :: 45


วันที่โพสต์ : 2021-04-08 12:43:40

หัวข้อ : พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวัน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" :: เข้าชม :: 55


วันที่โพสต์ : 2021-04-04 14:45:48

หัวข้อ : โครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาทำความสะอาดหน้าวังไกลกังวล :: เข้าชม :: 65


วันที่โพสต์ : 2021-03-28 15:27:31

หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับทักษะงานจักรยานยนต์รองวัลรองชนะเลิศอันดับสอง :: เข้าชม :: 72


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 09:55:02

หัวข้อ : การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับ ปวชและปวส ระดับภาค ภาคกลาง :: เข้าชม :: 78


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 09:53:21

หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง :: เข้าชม :: 60