ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2022-03-10 19:54:20

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่ม ภาคกลาง :: เข้าชม :: 158


วันที่โพสต์ : 2022-03-10 19:52:31

หัวข้อ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล คณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมกับ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน(นบส.อศช.)รุ่นที่ 1 :: เข้าชม :: 119


วันที่โพสต์ : 2022-02-19 14:37:49

หัวข้อ : เข้าร่วมการเตรียมงานจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดน่าน :: เข้าชม :: 165


วันที่โพสต์ : 2022-02-19 14:36:40

หัวข้อ : ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์และสอบปฎิบัติ โดยฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด(มหาชน)(OR) :: เข้าชม :: 140


วันที่โพสต์ : 2022-02-19 14:35:44

หัวข้อ : เข้าร่วมการเตรียมงานจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 30 :: เข้าชม :: 132


วันที่โพสต์ : 2022-02-19 14:34:09

หัวข้อ : การเตรียมความพร้อมตรวจคัดกรอง Covid-19 ให้คณะครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมงานประชุมงานวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 128


วันที่โพสต์ : 2021-10-20 06:58:28

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี :: เข้าชม :: 516


วันที่โพสต์ : 2021-10-20 06:56:06

หัวข้อ : [64-10-18] โครงการประชุมสรุปผลดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 :: เข้าชม :: 379


วันที่โพสต์ : 2021-10-20 06:53:28

หัวข้อ : [64-10-16] วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม และคณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ห้องสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Zoom Education :: เข้าชม :: 313