img
img
img
img
img
: ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ แผ้วพลสง

วันที่และเวลา : 2020-06-28

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ แผ้วพลสง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.63 โดยมีผอ.ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล​ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของวิทยาลัยให้การต้อนรับ โดยประเด็นสำคัญท

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรี

วันที่และเวลา : 2020-06-24

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นครูพี่เลี้ยงให้กับคณะครูวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ตามโครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวัง

วันที่และเวลา : 2020-06-17

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น.ณ ห้องประชุมแก้มลิง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่งผู

วันที่และเวลา : 2020-06-16

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ เพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยม

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมถวายผ้ากรุเพดานเต็นท์ จำนวน ๓๔ ผืน แด่วัดราชาย

วันที่และเวลา : 2020-06-11

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการวังไกลกังวล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายผ้ากรุเพดานเต็นท์ จำนวน ๓๔ ผืน แด่วัดราชายตนบรรพต (วัดเขาต้นเกด) เพื่อนไไปใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพพระเนกขัมมมุนี เจ้าอาวาสวัดวัดราชายตนบรรพต (วัดเขาต้นเกด) ซึ่งตัดเย็บโดยคณะค

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและประเมินการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์

วันที่และเวลา : 2020-06-10

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ ได้ติดตามและประเมินการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ของครูผู้สอนทุกสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณชายหาดหัวหิน

วันที่และเวลา : 2020-06-10

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้นายอนุชาติ แก้วมาลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และจิตอาสาร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณชายหาดหัวหิน ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ชายหาดหัวหิน (หน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ วิลล่า หัวหิน)

อ่านเพิ่มเติมเมนู

เพจประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศผลเจ้าหน้าที่งานวัดผล
ดาวน์โหลด.PDF
2019-12-19
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด.PDF
2019-11-29
รับสมัครบุคคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
ดาวน์โหลด.PDF
2019-11-20
งานวิจัยและผลงาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย การอาชีพวังไกลกังวล
ดาวน์โหลด.PDF
2019-07-22
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย การอาชีพ วังไกลกังวล
ดาวน์โหลด.PDF
2019-07-22
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
ดาวน์โหลด.PDF
2019-07-09