1250

ปวช.
17%

1250

ปวส.
17% higher

670

ผู้สำเร็จการศึกษา
22%

108

บุคลากร
12%
: ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ภาพ หัวข้อข่าว รายละเอียด
 • การจัดนิทรรศการแสดงผลงานดำเนินโครงการ TO BE NUMBER       
 • กิจกรรมสัมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะและประสบการณ       
 • ต้อนรับ และนำเสนอโครงงาน​คุณธรรม​ 9โครงงาน ซึ่งได้       
 • ยินดีต้อนรับ ดร.วัชระ เกิดสิน ท่านผู้อำนวยวิทยาลัย       
 • ยินดีต้อนรับ ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยก       
 • เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์       
  ประกาศรับสมัคร/เอกสารดาวน์โหลด
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูก
 • : ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษา
  ภาพ หัวข้อข่าว  รายละเอียด
 • โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ กิจกรรมตอบคำถามทางวิชาชีพ            
 • โครงการนวสัมพันธ์ กิจกรรมสานสัมพันธ์การบัญชี            
 • โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมพี่สอนน้องทำบัญชี            

  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ
  ปฏิทินไปราชการ
  งานวิจัย/ผลงาน
  แบบประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน
  คำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
  งานทวิภาคี การประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
  เรื่องแต่งตั้งครูนิเทศนักเรียน
  เรื่องขอแต่งตั้งครูนิเทศนักเรียน
  ปฏิทินการทำงาน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  SETTINGS
  LAYOUT OPTIONS
  LAYOUT STYLE
  THEME COLORS