1250

ปวช.
17%

1250

ปวส.
17% higher

670

ผู้สำเร็จการศึกษา
22%

108

บุคลากร
12%
: ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ภาพ หัวข้อข่าว รายละเอียด
 • จัดกิจกรร​ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปวส.1       
 • ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรม       
 • กิจกรรม​อบรมคุณธรรม​จริยธรรม​และปฐมนิเทศ​นักเรียน       
  ประกาศรับสมัคร/เอกสารดาวน์โหลด
 • : ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษา
  ภาพ หัวข้อข่าว  รายละเอียด

  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ
  ปฏิทินไปราชการ
  งานวิจัย/ผลงาน
   เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ/ครูจุไรวรรณ รักสมยา
  เอกสารประกอบการสอน วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 /ครูจันทร์เพ็ญ
  ปฏิทินการทำงาน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  SETTINGS
  LAYOUT OPTIONS
  LAYOUT STYLE
  THEME COLORS