1250

ปวช.
17%

1250

ปวส.
17% higher

670

ผู้สำเร็จการศึกษา
22%

108

บุคลากร
12%
: ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ภาพ หัวข้อข่าว รายละเอียด
 • วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมแสดงความยินดีก       
 • ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ       
 • กิจกรรม "ร่วมร้อยเรียงบุญ อุ่นไอรัก วก.วังไกลกังวล       
 • โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 6 (Cabling C       
 • บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม To be number o       
 • โครงการเปิดบ้าน To be Number one ในสถานศึกษา       
  ประกาศรับสมัคร/เอกสารดาวน์โหลด
  • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุ
 • รับสมัครพนักงานคนขับรถ
 • ประกาศผลเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูก
 • : ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษา
  ภาพ หัวข้อข่าว  รายละเอียด
 • โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง กิจกรรมเสวนารุ่นพี่สู่รุ่นน้องวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล            
 • โครงการพัฒนาจิต กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ            
 • โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ กิจกรรมตอบคำถามทางวิชาชีพ            
 • โครงการนวสัมพันธ์ กิจกรรมสานสัมพันธ์การบัญชี            
 • โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมพี่สอนน้องทำบัญชี            

  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ
  ปฏิทินไปราชการ
  งานวิจัย/ผลงาน
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย การอาชีพวังไกลกังวล
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย การอาชีพ วังไกลกังวล
  หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
  แบบประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน
  คำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
  งานทวิภาคี การประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน
  ปฏิทินการทำงาน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  SETTINGS
  LAYOUT OPTIONS
  LAYOUT STYLE
  THEME COLORS