1250

ปวช.
17%

1250

ปวส.
17% higher

670

ผู้สำเร็จการศึกษา
22%

108

บุคลากร
12%
: ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ภาพ หัวข้อข่าว รายละเอียด
 • โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาประสบก       
 • นางสาววาทินี รอดผล หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ       
 • ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพ       
 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณรจำนวน 99 รูป       
 • เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรี       
 • เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณ       
  ประกาศรับสมัคร/เอกสารดาวน์โหลด
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูก
 • : ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษา
  ภาพ หัวข้อข่าว  รายละเอียด

  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ
  ปฏิทินไปราชการ
  งานวิจัย/ผลงาน
   เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องส่งวิทยุ
  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องส่งวิทยุ
  คู่มือเผยแพร่ หน้าเว็บไซต์
  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ/ครูจุไรวรรณ รักสมยา
  เอกสารประกอบการสอน วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 /ครูจันทร์เพ็ญ
  ปฏิทินการทำงาน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  SETTINGS
  LAYOUT OPTIONS
  LAYOUT STYLE
  THEME COLORS