ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

 

 

 

 

     1.เวเนเซียมาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

2.ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 2559

2.ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 2560

     2.การอบรมเขียนแผนธุรกิจ  ณ   วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล