หัวข้อ : การปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะผู้บริหาร และคณะครู เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาในยุคดิจิทัล และมอบเกียรติบัตร
วันที่โพสต์ : 2023-05-23 13:16:25 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์