หัวข้อ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินฯ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2566
วันที่โพสต์ : 2023-05-23 21:13:14 ผู้โพสต์ : TO BE NUMBER ONE

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์