หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางชลาทิพย์ โลหะศิริ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่โพสต์ : 2023-06-07 13:26:59 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์