หัวข้อ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่โพสต์ : 2023-07-17 15:45:13 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์เอกสารแนบ : files/150-20230717.pdf