หัวข้อ : ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่โพสต์ : 2023-08-15 16:09:20 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1czEjWKlPuJpmes_NtwRxWvxtNjcYGTmg

ไฟล์เอกสารแนบ : files/628-20230815.pdf