หัวข้อ : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) “ความสําเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
วันที่โพสต์ : 2023-09-18 17:32:22 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์