หัวข้อ : เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้มอบนโนบายแก่ประธานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ และระดับภาค
วันที่โพสต์ : 2023-11-16 16:20:33 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์