หัวข้อ : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่โพสต์ : 2023-11-16 16:21:39 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์