หัวข้อ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมนักเรียนแกนนำคุณธรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรมบริเวณหน้าเสาธงเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนโครงงานและเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย แผนกการตลาด โครงงาน “Marketing smart girl “ แผนกการบัญชี โครงงาน “Accounting E savings และโครงงานแผนกคอมพิวเตอร์ “รองเท้าเข้าที่ทำดีไม่ยาก”
วันที่โพสต์ : 2024-02-02 08:11:19 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์