หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานกรรมการ นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานการจัดงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่โพสต์ : 2024-02-02 08:12:12 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์