หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีคุณตติยะ อัครวานิชตระกูล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอทอป จำกัด บรรยายในหัวข้อ"คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการต้องการ"
วันที่โพสต์ : 2024-02-02 08:13:46 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์