หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้ารับเกียรติบัตร โครงการกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อเป็นสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2567
วันที่โพสต์ : 2024-02-02 08:15:43 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์