หัวข้อ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมนักเรียนแกนนำคุณธรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรมบริเวณหน้าเสาธงเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนโครงงานและเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โครงงาน “ห้องเรียนใสปิ้ง“ แผนกวิชาช่างยนต์ โครงงาน “คลินิกสุขภาพรถ”
วันที่โพสต์ : 2024-02-02 08:36:34 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์