หัวข้อ : การต้อนรับนายอัศวิน พานแก้ว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรรหาว่าจ้าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่โพสต์ : 2024-04-02 09:47:54 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์