หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าตรวจเยี่ยมค่ายและนำอาหารมือเย็นมอบให้แก่ผู้เข้าอบรม
วันที่โพสต์ : 2024-04-03 09:13:43 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์