หัวข้อ : การประชุมสร้างความเข้าใจโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Zoom Education
วันที่โพสต์ : 2024-04-10 11:22:54 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์