หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (Up-skill / Re-skill TO BE NUMBER ONE) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567
วันที่โพสต์ : 2024-05-08 09:55:56 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์