หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (Up-skill / Re-skill) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567
วันที่โพสต์ : 2024-05-08 09:56:24 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์