หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567
วันที่โพสต์ : 2024-05-08 09:56:50 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์