หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และชมรมTO BE NUMBER ONE ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่โพสต์ : 2024-06-25 17:44:03 ผู้โพสต์ : งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์