หัวข้อ : การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่โพสต์ : 2022-09-02 11:17:24 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์