# Name
1726 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางศึกษาให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
1727 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมทำบุญบ้านใหม่ มอบของที่ระลึกพร้อมแสดงความยินดีให้กับ นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์