ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2024-06-25 17:44:03

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และชมรมTO BE NUMBER ONE ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ :: เข้าชม :: 4


วันที่โพสต์ : 2024-06-25 17:43:31

หัวข้อ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2567 สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ร่วมกับพระครูโอภาสกาญจนธรรม :: เข้าชม :: 5


วันที่โพสต์ : 2024-06-25 17:42:58

หัวข้อ : ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคคากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการประกวดวาดภาพระบายสี และคัดลายมือ เพื่อชิงรางวัล :: เข้าชม :: 5


วันที่โพสต์ : 2024-06-25 10:38:31

หัวข้อ : ครงการวิทยาศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. ประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาสีสกัดเข้มข้นจากเปลือกมะพร้าวที่เหมาะสมต่อการย้อมผ้าแมมเบิร์ต :: เข้าชม :: 8


วันที่โพสต์ : 2024-06-25 10:37:36

หัวข้อ : การประชุม เตรียมความพร้อมงานอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา การติดตั้งพัดลม ประจำปีการศึกษา2567 :: เข้าชม :: 7


วันที่โพสต์ : 2024-06-25 10:36:50

หัวข้อ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่งคราว :: เข้าชม :: 8


วันที่โพสต์ : 2024-06-25 10:36:03

หัวข้อ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 :: เข้าชม :: 7


วันที่โพสต์ : 2024-06-24 11:20:42

หัวข้อ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 :: เข้าชม :: 12


วันที่โพสต์ : 2024-06-24 10:41:42

หัวข้อ : เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี 2567 :: เข้าชม :: 17