ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่โพสต์ : 2023-09-01 12:59:10

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 คน :: เข้าชม :: 684


วันที่โพสต์ : 2023-08-21 16:30:28

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื่อโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 789


วันที่โพสต์ : 2023-08-15 16:09:20

หัวข้อ : ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ :: เข้าชม :: 1036


วันที่โพสต์ : 2023-08-08 17:48:03

หัวข้อ : ประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 696


วันที่โพสต์ : 2023-07-17 15:45:13

หัวข้อ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: เข้าชม :: 770


วันที่โพสต์ : 2023-07-14 16:23:02

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 :: เข้าชม :: 807


วันที่โพสต์ : 2020-12-24 22:41:57

หัวข้อ : ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยานยนต์พื้นฐาน :: เข้าชม :: 2066


วันที่โพสต์ : 2020-12-23 13:56:32

หัวข้อ : ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 :: เข้าชม :: 2055


วันที่โพสต์ : 2020-12-16 15:03:55

หัวข้อ : ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ :: เข้าชม :: 1654