# Name
881 งานสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564
882 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา