# Name
1007 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุดาพร พานแพนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ
1008 การประชุมวางแผนการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อม เพื่อการจัดประชุมหารือวางแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ รูปแบบอาชีวศึกษาทางไกล (V-Distance Learning)