# Name
1655 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล "ขอแสดงความยินดีกับ" นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1656 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการมอบธงลูกเสือช่อสะอาด เครื่องหมายลูกเสือช่อสะอาด (แบดจ์) และป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566