# Name
1761 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พบปะพูดคุยพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
1762 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี2567 ในกลุ่มชมรมในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2