# Name
1773 นายอนุชาติ แก้วมาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และคณะครู ได้พบปะพูดคุยพร้อมแนะนำ นักเรียน นักศึกษา เรื่องการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
1774 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และนางกัลยกร เรือนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567