# Name
1048 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566
1049 การสอบสัมภาษณ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว