# Name
1769 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยมีดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกล
1770 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ