# Name
1771 วิทยาลัยการอาชีพวังไกล กังวลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น สำหรับทหารกองประจำการและทหารใหม่ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 โดยมีพลตรี พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว
1772 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พบปะพูดคุยพร้อมชื่นชมนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องนโยบายสู่การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำปี2567