# Name
845 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ประเภทวิชาพาณิชยการ
846 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ ให้การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค)