# Name
1593 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการประกวดงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
1594 นายสุรชัย ใหม่คามิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ให้การต้อนรับ ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยและพบปะพูดคุย