# Name
1838 การต้อนรับคณะจากโรงเรียนนายสิบ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา
1839 พบปะเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดพานวันไหว้ครู และตัวแทนถือแทนวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2567