# Name
899 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์และสอบปฎิบัติ โดยฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด(มหาชน)(OR)
900 เข้าร่วมการเตรียมงานจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดน่าน