# Name
744 แจ้งนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ให้หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
745 คำสั่งเวรยาม เดือน มกราคม 2564