# Name
1706 เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าเรียน "หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น" ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
1707 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คุณครูอุดม หิรัญพันธุ์ พร้อมด้วยตัวเเทนออมสินภาค4 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ลงสำรวจพื้นที่ฝึกอบรม โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน