# Name
1742 ร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชา พ.ศ. 2567 โดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาเป็นฐาน และอ้างอิงมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21
1743 5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระเจริญ