# Name
1005 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1006 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา จุลมณีศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (สถานศึกษาอาชีวะวิถีพุทธ)